Regulamin

Data: 28 maja Autor:

Regulamin eCode.pl

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez eCode.pl (eCode z siedzibą w Mysiadle przy ul. Ogrodowej 9, 05-500 Piaseczno wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Lesznowola pod numerem 4640; NIP: 546-118-85-30; REGON: 141677265;
2. Regulamin określa warunki, na jakich eCode.pl udostępnia możliwość korzystania z niniejszego serwisu internetowego, zwanego dalej „Serwisem”, w tym z zawartych w nim treści lub narzędzi lub z świadczonych w ten sposób usług. W razie braku zgody na te warunki, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych stron, które wymagają dedykowanego dostępu nadawanego przez eCode.pl i mogą wymagać opłaty.
3. Usługi i treści dostępne w Serwisie dostępne są dla wszystkich użytkowników
4. W Serwisie eCode.pl udostępnia treści, informacje i artykuły poświęcone trendom w marketingu i sprzedaży
5. Korzystanie z Serwisu wymaga:
a) posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe
b) włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript
6. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie. Więcej informacji o stosowanych w Serwisie plikach cookie.
7. W określonych podstronach Serwisu, w ramach zamawianych przez użytkowników Usług, eCode.pl publikuje formularze gromadzące dane osobowe.
8. eCode.pl dokłada wszelkich starań, aby korzystanie i z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych
i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
9. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet
10. eCode.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
11. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych
z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
12. Nie jest dozwolone wykorzystywanie treści i informacji w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody eCode.pl, bez względu na szczególną ochroną zapewnianą przez przepisy prawa, w tym prawno-autorską.
13. eCode.pl dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, a eCode.pl może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi eCode.pl informuje ogłoszeniem w Serwisie.