droga_do_innowacyjnosci

Jak być innowacyjnym?

21-05-2014 | Marketing

Badania przeprowadzone przez konsultantów Booz & Company dowodzą, że firmy o dużych zdolnościach do łatwego wdrażania innowacyjności są aż 7 razy bardziej efektywne w generowaniu ROI. Co je odróżnia? Przede wszystkim silne zaplecze technologiczne oraz otwarte na współpracę wykraczającą poza własną kategorię biznesową.

Badania Booz & Company „Global Innovation 1000”

Co roku, firma Booz & Company publikuje wyniki badań dotyczących wydatków i osiągnięć w zakresie badań i rozwoju (R&D), tysiąca firm z całego świata. Kryterium wyboru próby badawczej jest wysokość rocznego budżetu przeznaczonego na ten cel.

Badanie “Global Innovation 1000” przyniosło wiele interesujących informacji i pomysłów na najlepsze sposoby projektowania i wdrażania strategii innowacji w firmie.

Jednym z kluczowych wniosków jest ten, mówiący, że podstawą do osiągnięcia sukcesu w zakresie innowacyjności jest postępowanie zgodne z jednym z trzech podejść:

  • poszukiwaniem potrzeb konsumenckich,
  • kierowaniem się możliwościami technologicznymi firmy
  • oraz właściwe odczytywanie i obserwacja rynku.

Strategiczne trio R&D

1.Strategia poszukiwania potrzeb zakłada zaangażowanie obecnych i przyszłych konsumentów w proces zaspokajania ich nieartykułowanych potrzeb na wyższym poziomie niż standardowy.

Wiąże się to z modyfikacją i dostosowaniem istniejących produktów i usług do wyższego poziomu wymagań klientów oraz staniem się liderami w proponowaniu nowych rozwiązań w obrębie danej kategorii produktowej.

Dobrym przykładem praktycznego zastosowania tejże strategii jest Stanley Black & Decker zajmujący się produkcją narzędzi dla profesjonalistów z branży budowlanej. Firma na bieżąco oddelegowuje swoich pracowników do monitorowania potrzeb docelowych odbiorców produktów, bezpośrednio na placach budowy. Wspólnie z nimi testują oni także nowe produkty i omawiają sposoby na ich udoskonalenie.

2.Strategia wykorzystania możliwości technologicznych zakłada wprowadzanie innowacji głównie poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii.

Nowe, nieartykułowane potrzeby są zaspakajane dzięki rozwiązaniom high-tech.

Przykładem rynkowym z tej kategorii jest niemiecki Siemens AG, który aż 5% swojego budżetu R&D przeznacza na planowanie długoterminowe oraz wyznaczanie szczegółowych map technologicznych w obrębie poszczególnych gałęzi biznesowych.

3.Strategia obserwowania rynku opiera się na permanentnym monitorowaniu klientów i konkurencji oraz szybkiej adaptacji najnowszych koncepcji i rozwiązań proponowanych przez otoczenie zewnętrzne.

Firmy korzystające z tej strategii nazywane są „fast followers” (szybcy naśladowcy) ze względu na tempo i elastyczność wprowadzania zmian.

Ciekawym przykładem jest Visteon Corporation. Przed wdrożeniem jakiejkolwiek innowacji na własnym “podwórku”, prowadzi baczne i szczegółowe badania trendów rynkowych. Firma posiada zdolność bardzo szybkiego reagowania na potrzebę zmiany, w momencie kiedy badania potwierdzą jej słuszność i potencjał.

Open innovation, czyli innowacje generowane poza firmę

Open innvoation stają się krytyczne szczególnie przy planowaniu i wdrażaniu strategii.

Sukces firmy jest w pełni uzależniony od szybkości wdrożenia nowości zarówno dzięki wykorzystaniu nowych technologii, jak i insightom konsumenckim.

Firmy odkrywające nowe potrzeby konsumenckie permanentnie szukają pomysłów u źródła – u samych konsumentów, którzy stają się motorami napędowymi dla nowych produktów i ofert rynkowych.

Monitorujący rynek budują swoją strategię wokół modelu fast-follower. Ich siła tkwi w umiejętności szybkiej adaptacji, rozwoju i komercjalizacji podpatrzonej nowości.

Zbieranie plonów z open innovation to niewątpliwie niełatwe zadanie. Muszą one skupić się na pięciu obszarach kluczowych dla powodzenia zmian w stronę innowacyjności:

  • Organizacja – liderami programów open innovation powinny być osoby z top managementu. Zadaniem zespołu innowacji powinno być nie tylko generowanie nowych pomysłów, ale także współpraca z osobami z różnych departamentów, odpowiedzialnymi za zarządzanie relacjami zewnętrznymi z partnerami firmy.

  • Relacje zewnętrzne – wypracowanie relacji z partnerami zewnętrznymi takim i jak klienci, konkurenci, uniwersytety i ośrodki naukowe, niezależni wynalazcy, itd. Powinno być oparte na jasnych i przejrzystych zasadach odnośnie eksploatacji wygenerowanego pomysłu czy stworzonego prototypu

  • Kultura organizacyjna – wskazane jest wypracowanie kultury wspierającej i nagradzającej indywidualne pomysły i wkład w doskonalenie sposobów dochodzenia do nowości rynkowych. Dobrze jest stworzyć przyjazne środowisko, zachęcające pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami i dyskutowania nad możliwościami ich ulepszenia, a także porzucenie idei ignorowania zewnętrznych patentów

  • Procesy i narzędzia – procesowe podejście i wypracowane narzędzia pozwala firmom na bieżące monitorowanie nowych pomysłów, ich selekcję oraz przekazywanie najlepiej rokujących do działu R&D i dalszej “obróbki”. Wiele firm efektywnie wykorzystuje do tego social media, zacieśniając współpracę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

  • Motywacja – dobry pomysł, aby przyniósł wymierny wynik finansowy, musi być szybko i skutecznie wprowadzony w życie. Sukces nie może mieć wielu ojców, więc dobrze jest by każda z zaangażowanych w tworzenie nowości osób miała jasno wyznaczony zakres odpowiedzialności i kompetencji.

Na podstawie: S+B
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Pin It

Zobacz także

« »