6 typów organizacji marketingowych

Booz&Co: 6 typów organizacji marketingowych

21-05-2014 | Marketing

Bazując na modelu Booz & Co i ANA można wyodrębnić 6 różnych profili organizacji marketingowych.

Wszystkie mają swoją unikalną siłę, dopasowują się do różnych typów firm i uwzględniają konkretne warunki, czyli realia rynkowe. Oto one:

Mistrz rozwoju

Organizacja jest ceniona za zdolność do generowania przychodów.
Kluczową rolę w firmie – poza marketingiem – odgrywają departamenty sprzedaży i finansów.
Przedsiębiorstwo konsekwentnie realizuje priorytety wytyczonej strategii, wdraża nowe innowacje produktowe i kładzie nacisk na obszar new business.

Doświadczony opiekun

Funkcjonowanie w roli eksperta w zakresie strategii marketingowej tuż za dyrektorem generalnym firmy i w ramach pionów biznesowych organizacji.
Typ „doświadczonego opiekuna” bezpośrednio kieruje działaniami promocyjnymi, reklamowymi i kampaniami w zakresie Public Relations.
W przeciwieństwie do „Mistrza rozwoju”, nie odpowiada za kompletną strategię organizacji.

Ekspert Marki

Wariant skutecznego, wewnętrznego dostawcy usług marketingowych dla flagowej i kluczowych marek przedsiębiorstwa.
Zakres działań: począwszy od strategii komunikacji przez kreatywne koncepcje aż po monitoring i kontrolę kampanii.
Rola centralnego menedżera w zarządzaniu relacjami z agencjami.
W ramach firmy – jedna z najważniejszych jednostek wspierających funkcjonowanie organizacji.

Sprawca wzrostu

Kompetencje, umocowanie i umiejętności do rozwoju oraz prowadzenia szeroko zakrojonych działań marketingowych.Funkcja kreowania i definiowania celów oraz priorytetów poszczególnych jednostek biznesowych.
Ten model organizacji marketingowej ściśle współpracuje z istotnymi jednostkami, w tym działami sprzedaży i rozwoju produktów

Doradca w zakresie najlepszych praktyk

Typ wewnętrznego konsultanta.
Pracuje z poszczególnymi liniami biznesu w celu zidentyfikowaniu wewnętrznych i zewnętrznych best practices, które mają być następnie adaptowane w ramach prowadzonej aktywności marketingowej.
Celem tego modelu jest pomoc jednostkom biznesowym w osiąganiu maksimum wydajności i skuteczności w działaniu przy adaptowaniu zestawu narzędzi marketingowych.

Dostawca usług

Typ organizacji skoncentrowanej na dostarczaniu usług marketingowych w postaci działań promocyjno-reklamowych i public relations na potrzeby zespołów product managerów oraz wspierania rozwoju marek w portfolio firmy.
Model „dostawcy usług” jest skuteczny w egzekwowaniu określonych zadań i odpowiedzialny za wsparcie szczególnie w okresie natężonych działań i niestandardowych potrzeb.

 

Na podstawie: Business Week / S+b
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Pin It

Zobacz także

« »