6typowkonsumenta

6 typów klienta

20-05-2014 | Konsument

 Według badań przeprowadzonych przez Booz& Company ogólnoświatowa recesja, której początki datowane są na październik 2008 roku, przyczyniła się do powstania nowej wrażliwości cenowej konsumentów. Gospodarcze spowolnienie, której skutki były dotkliwie odczuwane przez niemal 2 lata, wytworzyła nowe postawy zakupowe. Widocznym tego przejawem jest asekuracyjne i racjonalne podejście do wydatków mimo poprawy sytuacji ekonomicznej.

Nowa wrażliwość konsumencka charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem świadomości wartości produktów. A to przekłada się wprost na wygórowane oczekiwania względem poziomu cen, marki jako takiej oraz wygody zakupu i dostępności produktu. Praktyczne skutki to:

  • przedkładanie oszczędności nad wygodę zakupu (obserwowane wzrostem popularności kuponów rabatowych i okresowych promocji)
  • stały poziom wydatków per capita we wszystkich grupach demograficznych.

 

Zachowanie recesyjne nasilają się

Tendencje do oszczędzania wśród konsumentów zaczęły się już z pierwszymi dniami kryzysu. Redukcja konsumpcji lub jej zmiana jakościowa, zwrot w kierunku tanich marek lub marek własnych, zakupy w outletach i dyskontach stały się charakterystyczne dla nowego rynku. Aż 65% konsumentów przyznało w badaniu, że kontynuują oszczędzanie i uważają je za istotniejsze niż wydawanie pieniędzy. Tyle samo konsumentów zwraca uwagę na ceny produktów oraz często korzysta z kuponów rabatowych.

Konsumenci nadal kupują produkty z wielu różnych półek cenowych. Jednak, aby przejść szczebel wyżej w swoich dotychczasowych wydatkach, tj. z produktów najtańszych do z tych z umiarkowaną ceną albo produktów premium, potrzebują znacznie więcej powodów niż dotychczas, by uzasadnić wyższą cenę. Luka pomiędzy ceną a wartością produktu musi zostać wypełniona nadzwyczajną jakością lub emocjonalnymi atrybutami, jakie niesie za sobą sama marka.

 

Ponad demograficznymi podziałami

Pomimo, że w zasadzie wszyscy konsumenci obecnie są bardziej wrażliwi na cenę i generalnie zorientowani na jakość, to jednak istnieją pewne zasadnicze różnice w ich pojmowaniu wartości. Te różnice odzwierciedlają się w różnym podejściu do poszczególnych kategorii wydatków, wrażliwości na cenę, lojalności wobec marki, metod poszukiwania określonych produktów i preferencji zakupowych. Definiowanie segmentów rynku w oparciu o wskaźniki demograficzne takie jak wiek czy pochodzenie, w tym przypadku nie mają żadnego praktycznego zastosowania.

Obecnie wyróżnia się sześć zasadniczych kategorii konsumentów, których poznanie będzie odgrywać kluczowe znaczenie dla definiowania efektywnych strategii marketingowych. Oto one:

Kategoria konsumenta Charakterystyka
Shoppers 2.0 (Klienci 2.0)  Reprezentują grupę najbardziej zaawansowanych technologicznie i stanowią ok. 16% badanej populacji.
Shoppers 2.0 wykazują największą skłonność do dokonywania zakupów przez internet, wybierając produkty z wielu różnych kategorii. Osoby z tej grupy są bardzo wrażliwi na cenę, lubią i wykorzystują kupony rabatowe, wykazują niewielką lojalność wobec marek.
Deal Hunters (Łowcy okazji) Łowcy okazji stanowią 21% reprezentację konsumentów i wykazują wyjątkowo wysoki poziom wrażliwości na cenę. Przedstawiciele tej grupy bardzo intensywnie wykorzystują kupony rabatowe, a ich poziom lojalności wobec marki czy formy zakupu jest jeszcze niższy niż w przypadku Klientów 2.0. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma grupami polega na tym, że Łowcy okazji korzystają z internetu w poszukiwaniu danych najlepszych ofert by zrealizować je w fizycznym sklepie, a Klienci 2.0 realizują proces zakupu online.
Online Window-shoppers (Zakupowi podglądacze)  Grupa ta stanowi 11% badanej próby i charakteryzuje się, podobnie jak poprzednia, bardzo wysoką skłonnością do przeszukiwania sieci w celu uzyskania informacji o produktach, ale właściwy zakup również odbywa się w fizycznie istniejącym sklepie. Wykazują się oni mniejszym poziomem wrażliwości na cenę i zmianę ulubionej marki produktu niż ich poprzednicy.
Channel Surfers (Przeszukiwacze kanałów sprzedaży)  20% przedstawicieli badanej grupy znalazło się w kategorii Przeszukiwacze. Są oni skłonni gonić za ulubiona marką i upatrzonym produktem po wielu różnych sklepach, byle tylko zdobyć go po umiarkowanej, akceptowalnej dla siebie cenie. Wygoda zakupu odgrywa dla nich drugoplanową rolę, liczy się udany zakup.
Loyalists (Lojalni)  Lojalni klienci to zaledwie 15% badanych respondentów. Jak sama nazwa wskazuje, są oni bardzo przywiązani do ulubionych marek. Cena jest mniej istotna w ich przypadku. Przedstawiciele tej grupy również poszukują informacji online i kupują w sieci, ale z góry upatrzone marki i produkty.
Laggards (Konserwatywni maruderzy)  Tylko 17% badanych znajduje się w tej grupie, której głównymi cechami są: mała skłonność do przeszukiwania internetu i zakupów online oraz najniższy poziom wykorzystania kuponów rabatowych ze wszystkich opisanych grup. Nie ma w nich motywacji do zmiany używanych marek ani znalezienia bardziej efektywnych form zakupu produktów.

Tabela 1. Post-recesyjne kategorie konsumentów w krajach rozwiniętych, na podstawie: Booz & Company

Wrażliwość cenowa, jak i chęć wykorzystania internetu w procesie zakupu zmieniają się w obrębie sześciu grup konsumenckich. Zatem wykorzystanie tradycyjnego targetowania i komunikowania z rynkiem bez uwzględnienia tych specyficznych, nowych segmentów jest ryzykowne. Długookresowo nie przyniesie pożądanych efektów i może przyczynić się do utraty udziałów w rynku.
Uwzględniając jednak specyfikę tych segmentów i zestawiając ją z kategorią produktu, sposobem sprzedaży oraz okazjonalnymi preferencjami, można zbudować silną i stabilną przewagę konkurencyjną.

Rys 1. Sześć segmentów konsumenckich według Booz & Company; wrażliwość na cenę i Internet jako miejsce poszukiwania informacji oraz zakupu

Rys 1. Sześć segmentów konsumenckich według Booz & Company; wrażliwość na cenę i Internet jako miejsce poszukiwania informacji oraz zakupu

Oczekiwanie na zmianę zaistniałych tendencji i nadzieja na rychły powrót wzrostu wydatków, zwłaszcza w kategorii premium również może okazać się złudna.Zamiast tego warto dostosować się do nowej rzeczywistości rynkowej. Uwzględniając specyficzną wrażliwość klientów na cenę i jakość produktu można podsunąć klientom racjonalne argumenty do nieplanowanych wydatków i zwiększyć sprzedaż.

Na podstawie: S+B

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Pin It

Zobacz także

« »