nixl

Lokalne społeczności

20-05-2014 | Konsument

Anonimowi sąsiedzi, przedsiębiorstwa komunalne o przerwach w dostawie prądu czy wody informują (lub nie) przyklejając kartki na słupach, znakomita większość nie wie czym zajmuje się lokalna administracja…

Wreszcie ktoś postanowił coś z tym zrobić. Nixle jest serwisem opartym na geolokalizacji, powołanym do życia w celu komunikowania się lokalnych społeczności. Wartością wyróżniającą projekt jest, poza możliwością kontaktowania ze sobą sąsiadów – komponent umożliwiający przekazywanie informacji od lokalnych władz i przedsiębiorstw komunalnych. Wszystko to odbywa się w bezpieczny sposób za pomocą SMS, Internetu i poczty e-mail.

Serwis umożliwia pobieranie lokalnie targetowanych informacji o bieżących wydarzeniach, aktualności oraz rekomendowanych firm do załatwienia codziennych domowych problemów. Na uwagę zasługuje zwłaszcza funkcja bezpiecznego przesyłania danych w ramach lokalnej społeczności – w tym wiadomości pochodzących ze szkół, przedsiębiorstw komunalnych czy organizacji społecznych.

Wszystko to odbywa się w czasie rzeczywistym, więc sprzyja szybkiemu rozwiązywaniu doraźnych kwestii lokalnych. Serwis jest również zintegrowany z policyjnymi terminalami, co umożliwia strażnikom prawa przesyłanie informacji alarmujących o zagrożeniu i instrukcji postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Rys 1. Nixle, czyli platforma komunikacji lokalnej społeczności

Rys 1. Nixle, czyli platforma komunikacji lokalnej społeczności

Serwis Nixle jest całkowicie bezpłatny zarówno dla agencji rządowych, jak również organizacji i mieszkańców. Mieszkańcy danej okolicy mogą sami decydować ile i jakiego rodzaju informacje życzą sobie otrzymywać, a wszystkie pozostałe są archiwizowane online, do ewentualnego późniejszego wglądu.

Odkąd Nixle rozpoczął swoją publicznie pożyteczną działalność ponad rok temu, do jego programu komunikowania zgłosiło się 3.800 organizacji społecznych oraz tych dbających o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców. Serwis obejmuje swoim zasięgiem całe Stany Zjednoczone i planuje swoją ekspansję również poza granicami.

Biorąc pod uwagę poziom anonimowości na wielu polskich osiedlach mieszkaniowych oraz pewną nieporadność władz lokalnych w komunikowaniu mieszkańcom istotnych spraw, pomysł wydaje się być remedium na wiele problemów w tym zakresie.

Na podstawie: CNBS/Chicago Tribune

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Pin It

Zobacz także

« »